• Hitta hit
  • Bergsjödalen 45, 415 23 Göteborg

S6/T6

 

Österbergs S6/T6 är två av marknadens mest fullfjädrande maskiner för automatisk resning av tråg och lådor i olika format och med olika utseende. Maskinerna formar wellpappsarken i ett stabilt verktyg till färdiga tråg, som sedan kan packas maskinellt eller manuellt. Mångsidighet, flexibilitet, modularisering, operatörsvänlighet och produktionsekonomi har varit viktiga ledord i utvecklingen av våra nya koncept.

 

S6


S6-maskinen består i princip av ett arkmagasin, som sväljer en helpall med en eller två arkstaplar, där arken plockas direkt från pall. Den omfattar också en fast frammatningsenhet, en limmodul samt ett plunge-/schaktverktyg som formar de färdiga trågen/lådorna.


 

T6

T6 är i grunden samma som S6-maskinen, med den skillnaden att den har en något lägre kapacitet och är utrustad med ett manuellt arkmagasin.


 

Ett enkelt grundkoncept i kombination med många standardmoduler gör det lätt att ur en modell kunna plocka fram många olika varianter. Man kan t ex välja om man vill resa tråg med eller utan staplingskant, koniska sidor eller förstärkta hörn; om det skall vara lådor med enkla eller förstärkta trekantshörn eller kanske Österbergs specialhörn som ger maximalt packutrymme. Maskinerna kan också kompletteras med utrustning för automatisk produktpackning, antingen integrerat i maskinen eller som en senare komplettering med t.ex separat s k pick-and-place-enhet.